Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Γύρισμα 29-4-2009

Σημείο συνάντησης είναι το μικρό παρκάκι μπροστά στην Δημοτική Αγορά.
Η ομάδα σεναρίου κατέληξε στην χθεσινή της συνάντηση στις παρακάτω ενότητες εικόνων, που εκκρεμούν να γίνουν:
Έχοντας αποτυπώσει στον χάρτη της Κυψέλης τις διάφορες τοποθεσίες (Location) που αναφέρονται παραπάνω, προέκυψε ένα κενό σχέδιο, που αναμένει τον καθορισμό της διαδρομής, η οποία να συνυπολογίζει το είδος γυρίσματος, τον βαθμό δυσκολίας, το πιθανά ζητούμενο φως δύσης κλπ.
Όποιος θέλει να πειραματιστεί επί χάρτου μπορεί να εκτυπώσει το κενό σχέδιο και να θυμηθεί το παιχνίδι με τις τελίτσες, αρκεί η πρόταση του/της να έχει μία τεκμηρίωση:Ακολουθούν 3 βιαστικές προτάσεις διαδρομής, που έκανα δυστυχώς μόνος μου. Οποιαδήποτε σχόλιο ή άλλη συνολική πρόταση είναι ευπρόσδεκτη.

ΠΛΑΝΟ 1 :ΠΛΑΝΟ 2 :
ΠΛΑΝΟ 3 :Οι τρεις παραπάνω προτάσεις έχουν σαν κοινό, την εκκίνηση γυρίσματος από τις εικόνες της Φωκίωνος και βασική δέσμευση ότι παραμένουμε μία ομάδα.
Υπάρχει και η σκέψη εφόσον υπάρχουν δύο κάμερες, μπορούμε να χωριστούμε σε δύο ομάδες με αντίστοιχες διαδρομές μοιράζοντας τα θέματα και δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα άτομα να είναι ενεργά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: